Финансиран от ЕС проект

На 23.6.2020 г. Фит Пойнт ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-0012-C01. Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19“ е със срок до 23.9.2020 г. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целите на проекта са осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, както и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта възлиза на 3 410.77 лв., от които 2 899.15 лв. европейско и 511.62 лв. национално съфинансиране.