Групови крос функционални тренировки във вторник и четвъртък от 18.30 ч. с треньор Тони.

Cross FT (Cross Functional Training) съчетава в себе си предимствата на леката атлетика, кросфит и функционалните тренировки. Изпълняваните с висока интензивност основни комплексни многоставни упражнения и естествени за тялото движения (бягане, клекове, подскоци, напади, набирания и др.) превръщат спортуващите в атлети с висока издръжливост, сила, динамика и гъвкавост.