Финансиран от ЕС проект

На 23.6.2020 г. Фит Пойнт ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-0012-C01. Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19“ е със срок до 23.9.2020 г. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целите на …

Финансиран от ЕС проект Read More »